خوشبختی

به نام خدا

اودر عنفوان جوانی است. و آرزوی من انتقال تجربیات خودم به اوست که با هزینه گزافی بدست آورده ام و حیف که به آنها گفته اند از نسل جدیدند و تجربیات ما به درد آنها نمی خورد. آنها از نسل  اینترنت هستند و ما از نسل چراغ نفتی، واین باعث شده من نتوانم به آرزویم برسم. راستی چه کسی این فرهنگ را بوجود آورده و برای چه؟ و ما چرا به آن ندانسته دامن زدیم؟ زمانی ما پرچم دار گذشتگان خود بودیم و به آن افتخار می کردیم و امروز محکوم به این هستیم که جوانان بهتر و با تجربه تر از ما هستند. و آیا این درست است؟ و اگر کمی فکر کنیم شروع آنرا پیدا خواهیم کرد. ولی من مصمم هستم  اینکار رابکنم  ویک روز او از من می پرسد "خوشبختی چییست؟" و من هیجان زده می شوم و خوشحال ازاین که می توانم بزودی به آرزوی خود برسم. کمی مکث کردم فکر میکنم باید پاسخی قوی بدهم کار را بهانه قرار دادم پاسخ را به وقتی دیگر موکول می کنم. تا بهتر بتوانم پاسخ بدهم. فردا به دیدن دوست عالمی می روم تا پاسخ را بگیرم. و دوستم جواب می دهد:" خوشبختی نگاه به نیمه پر لیوان است". و من که پاسخ حکیمانه ام را یافتم خوشحالم فرزندم را صدا میکنم برای سوالش راجع به خوشبختی او را تشویق می کنم. و او سری تکان می دهد به او می گویم کمی دقت کن خوشبختی نگاه به نیمه پر لیوان است. او باتبسمی می گوید:" کدام لیوان و کدام نیمه پر مگر من لیوانی دارم که به نیمه پر آن نگاه کنم" و من در می مانم که چه بگویم و تمام خوشحالیم به پایان می رسد وسکوت می کنم چرا من فکر می کردم این یک جمله حکیمانه است و نگاه او چیز دیگری بود چرا حتی به کلمات این جمله فکر نکرد. چه در افکار او می گذرد که حتی لحظه ای درنگ نکرد کاش می دانستم او به دنبال چیست و چرا به این جملات پر معنی هیچ دقتی نکرد شاید چون او خوشبختی را پول و راه نزدیک برای رسیدن به آن را از من می پرسد که من نیز این را نمی دانم . شاید  او برای پولدار شدن یک شبه از من راه می پرسد و من نمی دانم  و یا شاید او به دنبال خوشبختی بدون تلاش است .مردم ما در طول تاریخ ثابت کرده اند که گاه  جملات حکیمانه را به باد مسخره می گیرند وگاه به چه جملات مسخره ای  اهمیت می دهند این فرهنگ ما بوده و هست. هر جمله ای را که در رابطه با تلاش و کار بوده ا مسخره وهر چه خالی از تلاش بوده را پر اهمیت و کارگشا جلوه داده اند واین باعث شده مردانی چون امیر کبیر بدون سرو صدا کشته شوند و ما همچنان در فقر فرهنگی باقی بمانیم. و راستی خوشبختی را چگونه شکار باید کرد؟ اگر شکار خوشبختی ساده بود دیگر به آن خوشبختی نمی گفتند به گفته مولا علی "خوشبختی سراغ کسی می رود که فرصت اندیشه در باره بدبختی را ندارد " واین یک نمونه از جملات حکیمانه است که تا توانسته اند آنرا کمرنگ کرده اند چرا که تلاش وکار دراین جملات به چشم می خورد. و اما برای خوشبختی چگونه باید تلاش کرد و شکار خوشبختی چه ابزاری می خواهد. برای شکار خوشبختی باید تیر انداز ماهری باشی و برای تیراندازی خوب باید تمرین کرده باشی و تمرین بدون مربی  فایده ای ندارد تمرین بدون تمرکز بی اثر است و تلاش برای رسیدن به جواب ساده نیست و باید هر روز نتیجه کارت را ببینی و خود شاهد پیشرفت یا عدم پیشرفت خود باشی تمام تلاش برای بخاطر سپردن تجربیات مربی لازم است و نکته ای نباید فراموش شودو سپس باید نوع شکار را تعیین کنی نمی توان برای شکار کبک رفت و آهو شکار کرد باید نوع آن یا هدف نهایی مشخص شده باشد. برای شکار کبک به بیشه زار و برای شکار آهو به آبشخوار باید رفت پس هدف نهایی را باید مشخص کرد برای مخفی ماندن از دید شکار باید در کومه استتارکنی و جهت کومه باید طوری تعیین گردد که باد بوی تورا به سمت شکار نبرد باید زیرک باشی واگرنه شکار به آبشخوار نخواهد آمد ساعتها باید در کومه بمانی ساکت وبدون حرکت و با صبر و بردباری منتظر باشی دادو فریاد برای دیر رسیدن شکار فقط شکار را دور می کند و زمان انتظار را بیشتر، پس ساکت و بی حرکت منتظر باش.  و وقتی آمدو مطمئن شدی همان بوده که می خواستی هدف گیری کن بدون عجله وبجائی شلیک کن که مربی گفته بود واین را بدان فقط می توانی یک شلیک داشته باشی وبس. و اگر این شکار رفت هرگز به این آبشخوار بر نمی گردد. و اگر نتوانستی  میسر طی شده را بازبینی کن کجای میسر را اشتباه رفته بودی از اول شروع کن و مرحله به مرحله ادامه بده. تیر اندازی را تمرین کن از مربی سوال کن و به دقت به گفته هایش گوش کن از نو بساز و دوبار امتحان کن آیا انتخاب مربی درست بوده آیا گفته های او را کامل بخاطر سپردی آیا به اندازه کافی تمرین کردی آیا شاخص پیشرفت خود را دیدی یا در تمام مراحل قبل برای زود رسیدن عجله کردی برگردد و از نو شروع کن بدون عجله هرگز خود را بخاطر از دست دادن شکار قبلی سرزنش نکن بجای سرزنش میسر حرکت را باز بینی کن تا مشکل پیدا شود. و این رابدان موفق خواهی شد چون تلاش می کنی و تو موفق خواهد شد چون از تجارب دیگران استفاده می کنی.                                               

 

 

   مرداد ماه 1391

/ 1 نظر / 16 بازدید
حسن اصغری

سلام مهندس؛ خدا قوت و خسته نباشید؛ یا علی